HERKKYS JA SOSIAALISETPELOT (Kirjapaja 2014, 231 sivua)

Kustantaja Kirjapaja 2014

Moni jännittää esiintymistä yli kaiken. Käsien tärinä ja punastuminen kiusaavat työpaikan palaverissa ja vaikkapa kaupan kassalla, kun muut katsovat. Normaali jännittäminen voi silloin muuttua sosiaalisiksi peloiksi, jotka rajoittavat elämää. Yllättävän usein nämä pelot ovat seurausta ihmisen herkkyydestä.

Aisteiltaan ja tunteiltaan sensitiiviset ihmiset tekevät tarkkoja havaintoja ja reagoivat voimakkaasti jopa tiedostamattomiin ärsykkeisiin. Tällainen herkkyys koetaan häpeälliseksi ja itsetuntoa heikentäväksi, varsinkin kun nykyään ihaillaan rohkeaa esiintymiskykyä ja ulospäin suuntautuneisuutta. Herkkyys on kuitenkin osa älykkyyttä ja se voisi olla tärkeä voimavara niin yksilölle kuin yhteisöllekin.

Kirjani on jatkoa ja täydennystä vuonna 2004 ilmestyneelle "Ujoudesta, yksinäisyydestä" teokselle. Tuon nyt esille terapiatyön antamia uusia kokemuksia, joita on kertynyt viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Kuvaan niitä tiedostamattomia tunneristiriitoja, jotka aiheuttavat jännittämistä tietyissä tilanteissa, erityisesti esiintyessä.
Katso kirjan täydellinen sisällysluettelo >>>


Kirja on ollut esillä mediassa esim:
Kirkko ja kaupunki 14.4.14


Juhani Mattila psykiatri


       Olen psykiatri ja psykoanalyytikko, joka on pitkään työskennellyt ujoudesta, jännittämisestä
       ja sosiaalisista peloista kärsivien kanssa.