Yhteystiedot

puhelin: 041 - 595 0545

e-mail: juhani.mattila( at) welho.com

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

HERKKYS JA SOSIAALISETPELOT (Kirjapaja 2014, 231 sivua)

Kustantaja Kirjapaja 2014

  Moni jännittää esiintymistä yli kaiken. Käsien tärinä ja punastuminen kiusaavat työpaikan palaverissa ja vaikkapa kaupan kassalla, kun muut katsovat. Normaali jännittäminen voi silloin muuttua sosiaalisiksi peloiksi, jotka rajoittavat elämää. Yllättävän usein nämä pelot ovat seurausta ihmisen herkkyydestä.

  Aisteiltaan ja tunteiltaan sensitiiviset ihmiset tekevät tarkkoja havaintoja ja reagoivat voimakkaasti jopa tiedostamattomiin ärsykkeisiin. Tällainen herkkyys koetaan häpeälliseksi ja itsetuntoa heikentäväksi, varsinkin kun nykyään ihaillaan rohkeaa esiintymiskykyä ja ulospäin suuntautuneisuutta. Herkkyys on kuitenkin osa älykkyyttä ja se voisi olla tärkeä voimavara niin yksilölle kuin yhteisöllekin. 

  Kirjani on jatkoa ja täydennystä vuonna 2004 ilmestyneelle "Ujoudesta, yksinäisyydestä" teokselle. Tuon nyt esille terapiatyön antamia uusia kokemuksia, joita on kertynyt viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Kuvaan niitä tiedostamattomia tunneristiriitoja, jotka aiheuttavat jännittämistä tietyissä tilanteissa, erityisesti esiintyessä.
  Katso kirjan täydellinen sisällysluettelo >>>

  Kirjaa myyvät:  Suomalainen kirjakauppa + Adlibris                                                    Kirja on ollut esillä mediassa:
       
                                                 Herkkyydestä tv3:n Studio55
                                         Hufvudstadsbladet 4.1.2015
                                         OMA-aika lehti n:6 / 2014
                                                  Haastattelut.com 27.5.14
                                                 Kirkko ja kaupunki 14.4.14
                                         Keskisuomalainen 24.3.14
                                         Eeva  n:o 3 /2014
                                         Kotimaa 6.3.14
                                         KD-lehti 13.3.14
                                         TV1 AamuTv 14.3.14 ("Eroon esiintymispelosta" Haastattelijana Nicholas Wancke)

                                      


Juhani Mattila psykiatri


       Olen psykiatri ja psykoanalyytikko, joka on pitkään työskennellyt ujoudesta, jännittämisestä
       ja sosiaalisista peloista kärsivien kanssa.