Helsingin Sanomat 10.10.2008

Lakikin velvoittaa puuttumaan kiusaamiseen

Olemme yhtä mieltä siitä, että koulukiusaamisella on erittäin haitalliset ja pitkäaikaiset vaikutukset uhriksi joutuneelle. Yhtä mieltä olemme siitäkin, että sille pitäisi tehdä jotain. Kuitenkin tietämättömyydestä johtuen toistellaan väitettä, ettei ole keinoja.

Keinoja on, ja Suomen laki velvoittaa myös käyttämään niitä.

Koulujen johtotehtävissä olevat ja oppilaiden vanhemmat voivat tarkistaa asian esimerkiksi internetistä hakusanalla perusopetuslaki.

Perusopetuslain 29 pykälä ilmaisee selvästi, kuinka oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee suojata oppilaita väkivallalta ja kiusaamiselta ja myös valvoa lain noudattamista ja toteutumista.

Perusopetuslain 36 pykälä tuo ilmi, kuinka järjestyssääntöjä rikkovaa oppilasta voidaan rangaista kurinpidollisesti, ja hänet voidaan ongelman jatkuessa erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Koulussa rehtorin, kuten kaikilla työpaikoilla esimiehen, tehtävänä on huolehtia siitä, että annettuja säädöksiä noudatetaan. Muuten hän syyllistyy laiminlyöntiin, joka on huomautuksen arvoinen virkavirhe.

Mielestäni koulujen asenteiden pitää muuttua nollatoleranssin suuntaan. On alettava käyttää niitä keinoja, joita kouluille on annettu. Yksikin pahoinpitely levittää pelkoa muihin oppilaisiin: olenko minä ehkä seuraava?

Yhteiskunnan kannalta vakava ja kiireellinen tehtävä on puuttua entistä tiukemmin kiusaajiin jo ennen kymmentä ikävuotta, koska sen jälkeen vaikutusmahdollisuudet alkavat vähetä. Parikymppisenä osaa heistä ei voi enää millään psykoterapeuttisella metodilla auttaa. Asiaa ei saa ohittaa epämääräisellä ilmaisulla, että pitäisi tehdä jotain.

JUHANI MATTILA  

lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri, Helsinki                               

http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Lakikin+velvoittaa+puuttumaan+kiusaamiseen/aaHS20081010SI1MP01jfn?src=haku&ref=arkisto%2F